# متن_ترانه_ها

زندگی زیباست

آری،آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پا بر چاست، گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست.  
/ 0 نظر / 20 بازدید