# همه

ننوشتن

میان رگه.های درخت بلوطیدر عطر تند قارچ.هاکارگاهی بنا می.کنم برای ننوشتن...تو آنگاه سر خواهی رسیدکلام.لابلای برگ.هاهمیشه لحظاتی عطرآگین. وجود دارند که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

قطعه

ماییم و دلی خراب و آن نیزیک روز به اختیار ما نیستنشاط اصفهانی     از دشــــمنان بـــرند شــــکایـت بـه دوستان چــون دوست دشمنــست شکایـت کجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید