# گفته_های_بزرگان

قطعه

ماییم و دلی خراب و آن نیزیک روز به اختیار ما نیستنشاط اصفهانی     از دشــــمنان بـــرند شــــکایـت بـه دوستان چــون دوست دشمنــست شکایـت کجا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید